25 mrt 2010 18:22

Monaco

Akkoord tussen België en Monaco over de uitwisseling van inlichtingen inzake belastingaangelegenheden

Akkoord tussen België en Monaco over de uitwisseling van inlichtingen inzake belastingaangelegenheden

De ministerraad stemt in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het akkoord tussen België en Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden (Brussel, 15 juli 2009).

Het akkoord brengt een samenwerking op fiscaal vlak tussen België en Monaco tot stand met de bedoeling om belastingfraude en -ontduiking efficiënt te bestrijden door inlichtingen, waaronder bankgegevens, uit te wisselen. Het gaat om inlichtingen die onder de toepassing vallen van elke soort en benaming van belastingen die door of voor de Belgische staat en het Prinsdom Monaco worden geheven. Hierdoor kunnen beide staten hun eigen belastinggrondslag beschermen en schadelijke belastingpraktijken bestrijden. De uitwisseling maakt deel uit van een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken.

Het akkoord wordt aan de goedkeuring van het Parlement voorgelegd.