25 mrt 2010 18:22

Sociaal statuut zelfstandigen

Berekening van de bijdragen voor het sociaal statuut van zelfstandigen

Berekening van de bijdragen voor het sociaal statuut van zelfstandigen

Minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle heeft de ministerraad een principiepsakkoord gevraagd over het nieuwe systeem van berekening van de sociale bijdragen van zelfstandigen. 

De bijdragen die zelfstandigen moeten betalen, worden berekend op de inkomsten van drie jaar geleden. Voor starters geldt dat ze voor de eerste drie jaren worden berekend op het inkomen van het jaar in kwestie. 

De huidige berekeningswijze dateert van 1967. Door de huidige economische toestand kan de berekening van de bijdragen voor 2010 en 2011 op de inkomsten van 2007 en 2008 echter ernstige gevolgen hebben. 
Daarom zal het nieuwe stelsel de bijdragen berekenen op de inkomsten van hetzelfde jaar. De zelfstandige betaalt bijdragen die de reële inkomsten van het jaar in kwestie zo dicht mogelijk benaderen. Van zodra de definitieve inkomsten door de fiscale administatie zijn vastgesteld, ontvangt hij een afrekening van het sociaal verzekeringsfonds. Hij betaalt dan het supplement of ontvangt het surplus.

De ministerraad gaat akkoord met het principe en zal zich tegen 23 april 2010 over het voorontwerp van wet uitspreken.