25 mrt 2010 18:22

Strijd tegen de sociale fraude

Samenwerkingsprotocol inzake de strijd tegen de ernstige en georganiseerde sociale fraude

Samenwerkingsprotocol inzake de strijd tegen de ernstige en georganiseerde sociale fraude

De ministerraad heeft een samenwerkingsprotocol inzake de strijd tegen de ernstige en georganiseerde sociale fraude goedgekeurd.

Het samenwerkingsprotocol richt een gemengde ondersteuningscel op die zich specifiek op de bestrijding van de georganiseerde sociale fraude toelegt, naar analogie met de ondersteuningscel tegen de btw-carrouselfraude die sinds haar oprichting in 2001 positieve resultaten opleverde. 

Vier sociale inspecteurs en een analist die bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst zijn gedetacheerd en twee politieagenten vormen samen de ondersteuningscel. Die zal via datamining analyses van concrete fraudegevallen, -profielen en -indicatoren opmaken en adviezen formuleren over de aangewezen aanpak van de fraude die zo wordt vastgesteld. Een algemene coördinatiestructuur, bestaande uit topambtenaren van de sociale inspectiediensten de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de politiediensten en het Openbaar Ministerie, zal een jaarlijks actieplan opstellen waarin de risicosectoren en -domeinen worden bepaald.

Door alle gegevens waarover de socialeinspectiediensten en de politie beschikken samen te brengen, zal men de strijd tegen criminele vennootschappen die zich schuldig maken aan bijdrage- en uitkeringsfraude kunnen opvoeren. 

Het ontwerp van samenwerkingsprotocol voert een project uit het actieplan 2009-2010 van staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies uit.