12 jan 2007 16:00

Commissie voor de mededinging

Benoeming van een lid van de Commissie voor de mededinging

Benoeming van een lid van de Commissie voor de mededinging

De ministerraad keurde de benoeming goed van de heer Gijs Kooken als effectief lid van de Commissie voor de mededinging. Hij vertegenwoordigt de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO's. Hij voleindigt het mandaat van mevrouw Nancy Van Campenhout aan wie de ministerraad eervol ontslag heeft verleend.