27 sep 2002 17:00

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Op voorstel van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, en Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Geschillenkamer van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Op voorstel van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, en Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Geschillenkamer van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Het gaat meer bepaald om de benoeming van een Voorzitter, Mevrouw Francine De Tandt, en twee gewone leden, de Heren Marc Smout en Roger Ramaekers, alsook de benoeming van drie plaatsvervangende leden (de Heren Bernard Dauchot, Herwig Hiemeleers et Mevrouw Anne Junion).