02 dec 2011 10:59

Commissie voor de regulering van elektriciteit en gas

Financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de regulering van elektriciteit en gas

Financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de regulering van elektriciteit en gas

De ministerraad kent een bedrag van 14 926 670 euro toe voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de regulering van elektriciteit en gas voor 2012. 10 291 472  euro is bestemd voor elektriciteit en 4 635 198 euro voor gas. De bedragen worden gefinancierd door de federale bijdrage.

De ministerraad keurt hiertoe op advies van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goed.