16 jan 2009 11:25

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Op voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy heeft de ministerraad volgende leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten benoemd:

 • de heer Jo Baert, Staatsraad, tot voorzitter
 • de heer Johan Lust, Staatsraad, tot plaatsvervangend voorzitter
 • de heer Frankie Schram tot lid-secretaris
 • de heer Jan Vancoillie tot plaatsvervangend lid-secretaris

Worden benoemd tot effectieve leden van de afdeling openbaarheid van bestuur:

 • mevrouw Arlette Henrotte, auditeur-generaal van financiën bij het kabinet van de administrateur-generaal van de belasting en de invordering bij de FOD Financiën
 • mevrouw Sophie Vandepontseele, attaché bij de FOD Sociale Zekerheid
 • prof. dr. Kaat Leus, hoofddocent aan de VUB en advocate
 • prof. David Renders, professor aan de UCL en advocaat

Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de afdeling openbaarheid van bestuur:

 • de heer François Angenot, attaché bij de diensten van de voorzitter bij de FOD Justitie
 • de heer Herwig Stalpaert, adviseur bij de algemene directie Human Resources en Loopbaan bij de FOD Personeel en Organisatie
 • prof. dr. Alexander De Becker, docent aan de VUB en post-doctoraal onderzoeker bij het FWO-Vlaanderen
 • de heer Benoît Gors, assistent aan de UCL en advocaat

Worden benoemd tot effectieve leden van de afdeling hergebruik van bestuursdocumenten:

 • mevrouw Brigitte Colin, directrice bij de algemene directie Interne Communicatie bij de FOD Personeel en Organisatie
 • de heer Jan Brusseleers, adviseur bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • de heer Bart Tureluren, legal advisor bij de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers
 • de heer Jean-Philippe Moiny, onderzoeker bij het Centre de recherches informatique et droit aan de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur

Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de afdeling hergebruik van bestuursdocumenten:

 • mevrouw Dominique De Vos, adjunct directeur-generaal bij de dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging
 • de heer Johan Van De Winkel, attaché bij de diensten van de voorzitter bij de FOD Justitie
 • de heer Stefaan Verhamme, attaché bij het VBO
 • mevrouw Cristina Dos Santos, onderzoekster bij het Centre de recherches informatique et droit aan de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur