24 okt 2003 17:00

Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Het ontwerp heeft, onder meer, tot doel de procedure voor de commissie voor financiële hulp aan de slachtoffers te versnellen en te vereenvoudigen en het maximumbedrag vast te leggen van bepaalde financiële tussenkomsten. Ook heeft het tot doel het rekruteringsgebied van de leden van de Commissie uit te breiden en een vroegere vergissing recht te zetten met betrekking tot het bedrag van de bijdrage die moet gestort worden aan het Speciaal Fonds. Het ontwerp werd overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen de maand. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en artikel 29, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.