14 jan 2005 16:00

Commissie voor interculturele dialoog

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Gelijke kansen, nam de Ministerraad kennis van het eerste syntheseverslag van de Commissie voor interculturele dialoog.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Gelijke kansen, nam de Ministerraad kennis van het eerste syntheseverslag van de Commissie voor interculturele dialoog.

De regering richtte de commissie op 23 februari 2004 op, met als opdracht een stand van zaken van de interculturaliteit in België op te stellen. Dit gebeurde op basis van vier thema's: het staatsburgerschap, de gelijkheid tussen man en vrouw, de plaats van de religie in een neutrale samenleving en de fundamentele werkingsbeginselen van de overheidsdiensten. Na hoorzittingen met meer dan honderd verenigingen en experts inzake interculturaliteit, formuleerde de commissie een honderdtal aanbevelingen en voorstellen. De thema's behandelen het staatsburgerschap, racismebestrijding, antidiscriminatie, het beheer van de diversiteit in de overheidsdiensten en de werkgelegenheidssector in het bijzonder, sociale huisvesting, de media en de organisatie van de erediensten. Een eindverslag wordt in het voorjaar van 2005 ingediend.