31 okt 2020 12:13

Compensatie van de impact van de Covid-19-pandemie op de openbare dienstopdrachten van de NMBS en Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in een compensatie van de impact van de Covid-19-pandemie op de openbare dienstopdrachten van de NMBS en Infrabel.

Aangezien na de Covid-19-pandemie absoluut moet worden voorkomen dat de financiële situatie van de NMBS en Infrabel verslechtert, waardoor hun capaciteit om hun openbare dienstopdrachten volledig op zich te nemen in het gedrang zou komen, moet het ontwerp voorzien in twee uitzonderlijke forfaitaire subsidies:

  • van 264 000 000 euro voor de NMBS
  • van 46 900 000 euro voor Infrabel

Deze subsidies zullen uiterlijk op 31 december 2020 door de staat worden uitbetaald.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. In april 2021 zal een nieuwe monitoring van de financiële situatie van de NMBS in 2020 aan de ministerraad worden voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden