27 apr 2007 17:00

Competentietoelage en competentieontwikkelingspremie

Competentietoelage en competentieontwikkelingspremie van personeelsleden van de federale overheid komen in aanmerking voor de berekening van het pensioen

Competentietoelage en competentieontwikkelingspremie van personeelsleden van de federale overheid komen in aanmerking voor de berekening van het pensioen

Minister van Pensioenen Bruno Tobback legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de competentietoelage en de premie voor de ontwikkeling van competenties in aanmerking neemt voor de berekening van het pensioen. Het ontwerp voegt de competentietoelage voor personeelsleden van categorie A en D toe aan de weddesupplementen. Het voegt ook de premie voor de ontwikkeling van competenties toe, zodat het ontwerp in overeenstemming is met de nieuw gebruikte terminologie. Die toelagen komen voortaan in aanmerking bij de berekening van het pensioen voor de periodes tijdens dewelke ze werden toegekend.