21 nov 2003 16:00

In computers geïmplementeerde uitvindingen

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, nam de Ministerraad akte van het standpunt van de Belgische Regering inzake het voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, nam de Ministerraad akte van het standpunt van de Belgische Regering inzake het voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen.

De Belgische Regering bevestigt haar standpunt dat het voorstel van richtlijn moet toelaten om octrooibescherming te verlenen aan in computers geïmplementeerde uitvindingen en vraagt uitdrukkelijk dat met de amendementen van het Europees Parlement rekening wordt gehouden voor wat betreft de nadere bepaling van de noties "technische omgeving" en "technisch gebied", onder andere in die zin dat een octrooieerbaarheid onmogelijk is voor software die rechtstreeks of onrechtstreeks de automatische uitwisseling, opslag en beheer van gegevens betreft. Tot slot vraagt de Belgische Regering uitdrukkelijk dat het Europees Parlement het voorstel van richtlijn verder bespreekt en dat de geciteerde amendementen van het Europees Parlement grondig worden bestudeerd en heroverwogen.