04 apr 2003 17:00

Conciërgegebouw van de FOD Justitie in Luik

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het huren van een appartement, door de Regie der Gebouwen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het huren van een appartement, door de Regie der Gebouwen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Dit appartement, op de 1ste verdieping van een gebouw van het wooncomplex Ilot Saint-Michel, place Saint-Lambert, 42/1, te Luik, zal dienst doen als conciërgegebouw. De nabijheid van de andere sites "Justitie" zal de aansluiting van de detectie-, controle- en veiligheidstoestellen vergemakkelijken.