17 mrt 2017 15:49

Conclusies van de onderhandelingen rond de 14de wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo kennis van de conclusies van de onderhandelingen van de 14e wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).

De ministerraad geeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking, in diens functie als Gouverneur van België bij het AOF, toestemming om België te verbinden tot een inbreng in het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF-14) en in te stemmen met de ontwerpresolutie betreffende AOF-14. De Belgische bijdrage bedraagt 72 miljoen euro, te betalen over de periode 2017-2026.

Het AOF werd in 1972 opgericht door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AOB) en 15 niet-Afrikaanse landen. Het AOF bestrijdt armoede door de economische groei en de sociale vooruitgang in regionale (Afrikaanse) lidstaten van de AOB (momenteel 41 landen) te stimuleren. In het kader van die strategie kent het AOF aan uiterst voordelige voorwaarden schenkingen en leningen toe.