17 mrt 2017 15:49

Ministerraad van 17 maart 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 17 maart 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie kondigde eerste minister Charles Michel aan dat de regering een belangrijke beslissing heeft genomen die een formele stap vormt in de vervangingsprocedure van de Belgische F-16 vliegtuigen. Dat is een uiterst belangrijk dossier op zowel strategisch als internationaal vlak en werd nadien verder toegelicht door minister van Defensie Steven Vandeput.

De eerste minister besprak daarna de schadeloosstelling van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 en de onderhandelingen met de verzekeraars, in samenwerking met minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Justitie Koen Geens (zie presentatie in bijlage). Hij herinnerde er ook aan dat de Belgische autoriteiten tijdens de herdenking van de aanslagen van 22 maart volgende woensdag op sobere, erkentelijke en ondersteunende wijze eer zullen bewijzen aan de slachtoffers.

Tot slot gaf de eerste minister een woordje uitleg over het verloop van de begrotingswerkzaamheden.