17 mrt 2017 15:49

Optimalisatie van de federale overheid: gunning van de overheidsopdracht voor het inventariseren van federale studieactiviteiten

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters in met de gunning van een overheidsopdracht voor diensten aangaande het inventariseren van federale studieactiviteiten en het formuleren van optimalisatiemogelijkheden.

Door de only once wet van 5 mei 2014 dienen federale overheidsinstanties beschikbare gegevens uit de zogenaamde authentieke bronnen te hergebruiken in plaats van ze opnieuw bij burgers en ondernemingen op te vragen. Dit basisbeginsel leidt niet alleen tot een belangrijke administratieve vereenvoudiging inzake datacreatie, data(her)gebruik en data-uitwisseling, maar het verhoogt ook de efficiëntie binnen de federale administratie door het schrappen van dubbelwerk en het voeren van een meer gericht investeringsbeleid in functie van de authentieke bronnen. Diezelfde logica kan worden doorgetrokken naar de werking van de federale studiediensten en –centra.

Deze overheidsopdracht kadert in traject 7 van het optimalisatieprogramma van de federale overheid (redesign) met betrekking tot de operationele excellentie in het domein van de federale studiediensten.