17 mrt 2017 15:49

Amendering van de statuten van de Bank voor Internationale Betalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt de amendementen goed op de statuten van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB).

De Bank voor Internationale Betalingen (BIB) werd opgericht op 17 mei 1930 en is hiermee de oudste internationale financiële instelling. Ze heeft haar zetel in Bazel, Zwitserland en haar voornaamste rol is het bevorderen van de internationale monetaire en financiële samenwerking en het optreden als bank van de centrale banken.

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel tot amendering van artikel 27 van de statuten van de BIB. De voorgestelde amendementen moeten een aanpassing mogelijk maken in de samenstelling van de raad van bestuur van de bank, dit om de evolutie van de bank sinds haar ontstaan beter weer te geven. Tot op vandaag werd ze gekenmerkt door een Europese overheersing. De doelstelling is om van de BIB een echte globale instelling te maken. Het huidige aantal administrateurs zou teruggebracht worden van 21 (waaronder 8 niet-Europese en 4 vanuit opkomende landen) naar 18. Voor de Nationale Bank van België betekent dit het verlies van één van zijn twee huidige zetels, namelijk die van de benoemde administrateur.

De ministerraad belast de minister van Buitenlandse Zaken met de taak om de Zwitserse regering op de hoogte te brengen van de goedkeuring van de amendementen.