17 mrt 2017 15:49

Berekening van het belastingkrediet voor kinderlast

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de inkomstenbelastingen wijzigt op het vlak van de berekening van het belastingkrediet voor kinderlast.

Om het voordeel van de tariefverlaging in de personenbelasting effectief te verlenen aan belastingplichtigen met personen ten laste of een verhoogd basisbedrag van de belastingvrije som omwille van een zware handicap, wordt vanaf aanslagjaar 2017 gewerkt met twee belastingbarema’s:

  • de oude tariefschaal wordt toegepast voor de berekening van de belasting op de belastingvrije som,
  • de nieuwe lagere tariefschaal voor de berekening van de basisbelasting.

Het belastingkrediet voor kinderen ten laste wordt nog steeds bepaald door de oude tarieven toe te passen op het gedeelte van de belastingvrije som dat meer bedraagt dan het gezamenlijk belaste inkomen en betrekking heeft op de toeslagen voor kinderen ten laste. Het bedrag van het belastingkrediet wordt in de taxshift dus enkel beïnvloed door de verhoging van het bedrag van de belastingvrije som, niet door de tariefverlaging.

Het voorontwerp wijzigt de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste zodat er ook een belastingkrediet kan worden verleend aan belastingplichtigen van wie het gezamenlijk belast inkomen weliswaar hoger of gelijk is aan de belastingvrije som, maar de basisbelasting lager is dan de belasting op de belastingvrije som. Op die manier wordt het voordeel
van de tariefverlaging die in het kader van de taxshift werd doorgevoerd ten volle verleend aan belastingplichtigen met kinderen ten laste.

De gewijzigde berekening is van toepassing vanaf het eerste aanslagjaar waarvoor een tariefverlaging in het kader van de taxshift wordt doorgevoerd, met andere woorden aanslagjaar 2017.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 134 het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de berekening van het belastingkrediet voor kinderlast