17 mrt 2017 15:49

Verlenging van de overeenkomst voor de beveiliging van de nucleaire sites

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de verlenging van de overeenkomst goed tussen Electrabel NV/SA en de federale politie voor de beveiliging van de nucleaire sites voor drie opeenvolgende periodes van drie maanden.

De ministerraad heeft op 4 maart 2016 beslist om op de nucleaire sites in België een snelle gewapende interventiecapaciteit te voorzien. Zo'n capaciteit kan enkel voorzien worden door de politiediensten. Na de beslissing over de modaliteiten op 17 maart 2016 werd er een overeenkomst afgesloten tussen Electrabel NV/SA en de federale politie die voorziet dat de kostprijs van deze inzet aan de nucleaire sites van Doel en Tihange zal gefactureerd worden aan Electrabel NV/SA. De overeenkomst die inging op 19 maart 2016, werd voor drie maanden gesloten en daarna verlengd.

Gelet op de ongewijzigde veiligheidssituatie van de nucleaire sites, wordt de overeenkomst voor drie opeenvolgende periodes van drie maanden verlengd. Het gaat om de periodes die ingaan op 19 maart, 19 juni en 19 september 2017.

In afwachting van de operationalisering van een nieuwe directie bij de federale politie, die deze taken zal overnemen, heeft de ministerraad op 4 maart 2016 de beslissing genomen om hiervoor militairen in te zetten. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid en het beheer van de federale politie.