17 mrt 2017 15:49

Regie der Gebouwen: huren van een gebouw voor de FOD Financiën in Charleroi

De ministerraad stemt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon in met het opstarten van een procedure van overheidsopdracht voor het huren van een gebouw voor de FOD Financiën in Charleroi.

In tegenstelling tot andere grote steden, waar de diensten van de FOD Financiën gecentraliseerd werden, is het Departement Financiën van Charleroi momenteel gegroepeerd op twee sites: Monnet en Tour Albert.

Gezien de noodzaak om de site Monnet te verlaten, stelt de Regie der Gebouwen in zijn masterplan volgend scenario voor:

  • de diensten van de FOD Financiën die nu in de rue Jean Monnet gehuisvest zijn, verhuizen naar een nieuwe site
  • de bezetting van de beschikbare oppervlakten in de Tour Albert optimaliseren door de FOD Economie en de FOD Sociale Zekerheid naar daar te laten verhuizen. Momenteel zijn die twee FOD's immers op twee verschillende plaatsen in Charleroi gehuisvest. De centralisatie in de Tour Albert zal toelaten om deze twee inhuringen te beëindigen en dus een huuropbrengst voor de Regie der Gebouwen te genereren.

De nieuwe site voor de centralisatie van de FOD Financiën zal gekozen worden op basis van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op Europees niveau. De huurovereenkomst, met een geschatte duur van 12 jaar, bevat een mogelijkheid tot opzegging op 31 december 2031, om gelijk te lopen met het einde van de huurovereenkomst van de Tour Albertsite, en voorziet een aankoopoptie.