17 mrt 2017 15:49

Financiering 2016 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt van de financiering voor 2016 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Het Schadeloosstellingfonds voor Asbestslachtoffers werd opgericht bij het Fonds voor de Beroepsziekten, waarvan de opdrachten op 1 januari 2017 overgenomen werden door FEDRIS, het Federale Agentschap voor de Beroepsrisico’s. FEDRIS heeft aan de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid het bedrag gecommuniceerd van de tussenkomsten die werkelijk door het Asbestfonds voor het jaar 2016 werden betaald ten voordele van de zelfstandigen getroffen door asbestose: het totale bedrag bedraagt 106.114 euro, betaald in het kader van 13 verschillende dossiers.

Het ontwerp mag ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.