17 mrt 2017 15:49

Optimalisatie van de federale overheid: tijdelijk ter beschikking stellen van projectleiders

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het tijdelijk ter beschikking stellen van vijf projectleiders in het kader van traject 1 van het redesignprogramma voor de optimalisatie van de federale overheid. 

Conform de beslissing van de ministerraad van 3 juli 2015 werd het redesignprogramma opgestart. In deze context werden een aantal verbetertrajecten geïdentificeerd. Traject 1, de centraal gecoördineerde federale aankopen, ambieert een efficiënt en effectief aankoopproces binnen de federale overheid dat berust op 3 pijlers:

  1. een sterk federaal aankoopoverleg dat de gemeenschappelijke behoeften identificeert, coördineert en beslissingen ter zake neemt
  2. centralisatie en professionalisering van het aankoopgebeuren binnen de verticale entiteiten
  3. een horizontale entiteit die ondersteuning biedt aan de verticale entiteiten doorheen het volledige verwervingstraject

Voorlopig zijn er twee projectleiders aangeduid, maar er is dringend nood aan bijkomende projectleiders voor volgende projecten:

  • Detailed design – technische vereisten (60% gedurende 3 maanden)
  • Training (60% gedurende 4 maanden)
  • Pilootproject Kleine contracten (60% gedurende 4 maanden)
  • Pilootproject Grote contracten (60% gedurende 5 maanden)
  • Supplier Enablement (60% gedurende 5 maanden)

Het College van voorzitters zal de profielen uiterlijk tegen 30 maart 2017 ter beschikking stellen.