17 mrt 2017 15:49

Wijziging van de wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Het voorontwerp wijzigt in de eerste plaats de bestaande regeling voor de openbare en institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, in het bijzonder:

  • de uitbreiding van de activiteiten van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen aan de infrastructuursector
  • de afschaffing van de verplichting voor een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap om de exclusieve of gezamenlijke controle te hebben over de vennootschappen waarin zij aandelen bezit. Het voorontwerp voert een deelnemingsdrempel in van 25%
  • de mogelijkheid voor natuurlijke personen om effecten te houden die zijn uitgegeven door een institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap.

Daarnaast voert het voorontwerp een nieuwe categorie in van gereglementeerde vastgoedvennootschappen: de gereglementeerde vastgoedvennootschap met sociaal oogmerk. Het doel daarvan is de financiering van dergelijke vastgoedinfrastructuren op een ruimere basis en, in voorkomend geval, door het publiek mogelijk te maken via de toekenning van een soortgelijk fiscaal statuut als het huidige fiscaal statuut van openbare en institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.