20 apr 2012 19:51

Congres van de Wereldpostvereniging

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende instemming met de akten van het Congres van Genève.

De Wereldpostvereniging (UPU), een organisatie die afhankelijk is van de Verenigde Naties, heeft van 23 juli tot 12 augustus 2008 haar 24ste congres gehouden in Genève. Honderdvierentwintig lidstaten van de UPU waren aanwezig of vertegenwoordigd en 600 ontwerpvoorstellen werden bestudeerd tijdens het Congres.

Naast het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie was de Belgische afvaardiging samengesteld uit vertegenwoordigers van De Post en van de ambassade van België.

De belangrijkste beslissingen van het Congres zijn:

Het Congres van de UPU vroeg in 2004 in Boekarest aan de raad van bestuur om een studie uit te voeren naar de vervanging van de term postbestuur. De definities van lidstaat en aangewezen operator werden goedgekeurd en opgenomen in de Akten van de UPU. Hierdoor komt er een duidelijker onderscheid tussen de bestuursfuncties en de operationele functies.

  • de term postbestuur wordt vervangen door lidstaat en aangewezen operator
  • het Congres keurde een reeks voorstellen goed om het systeem van eindrechten, dat wordt toegepast om de postbesturen te vergoeden voor de behandeling en verdeling van brieven vanuit het buitenland, beter aan te passen aan de voorwaarden van elk land. Het doel is de ontwikkelingslanden aan te zetten om een dienstkwaliteit te bieden die dicht aanleunt bij die van de industrielanden. Dat nieuwe systeem houdt rechtstreeks verband met de dienstkwaliteit en de kosten.
  • Er wordt een geperfectioneerde versie van het Fonds voor het verbeteren van de dienstverlening ingevoerd, dat de meest behoevende ontwikkelingslanden de mogelijkheid zal bieden om geld te krijgen voor de verbetering van de infrastructuur en van de kwaliteit van hun postale dienstverlening.

De pijlers van de strategie van de UPU staan voor vier doelstellingen die in programma’s zijn gegoten voor de hele unie. Het gaat om specifieke uitdagingen op mondiaal, regionaal en nationaal niveau:

  1. de interoperabiliteit, de kwaliteit en de doeltreffendheid van het postnetwerk verbeteren opdat het zou beantwoorden aan de marktvoorwaarden en de behoeften van de klanten
  2. een universele postdienst stimuleren die is afgestemd op de sociale, economische en technologische omgeving
  3. de duurzame ontwikkeling van de postsector en zijn economie bevorderen
  4. de groei van de markten en de postdiensten aanmoedigen