05 dec 2003 16:00

Consolidatie van de informaticadiensten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met het gunnen van een opdracht, via onderhandelingsprocedure, met de firma Bull, voor de consolidatie van de informaticadiensten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met het gunnen van een opdracht, via onderhandelingsprocedure, met de firma Bull, voor de consolidatie van de informaticadiensten.

Het vorige vijfjarencontract loopt af eind 2003. De nieuwe opdracht slaat op de periode 2004 tot 2008. De inhoud van het nieuwe contract is als volgt: - aanpassing van materialen en software van mainframes gedurende 60 maanden; - materialen en software voor een overgangsperiode van minimum 12 maanden; - ter beschikking stellen van disk racks en server tot de uitvoering van het project Atlas (*); - twee voltijdse werknemers. (*) één van de ICT-projecten