09 jun 2004 17:00

Consulaire rechten

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet (*) houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet (*) houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten.

Het ontwerp voorziet de toevoeging, vanaf 1 juli 2004, van het nieuwe visa-tarief, dat het onderwerp maakt van de beslissing van de Raad van de Europese Unie (**), aan de bovenvermelde wet betreffende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten. Het ontwerp wijzigt tevens de geldigheidsduur van de paspoorten en vereenvoudigt de presentatie en dus de leesbaarheid van de tarieven die bij bovenvermelde wet zijn gevoegd. Het ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van vijf werkdagen. (*) van 30 juni 1999. (**) 2003/454/EG van 13 juni 2003.