20 dec 2002 16:00

Consultancycontract inzake informatica voor de geïntegreerde politie

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de verlenging goed van een consultancycontract (*) inzake informatica ten gunste van de geïntegreerde politie.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de verlenging goed van een consultancycontract (*) inzake informatica ten gunste van de geïntegreerde politie.

Het gaat om de verlenging tot einde 2003 van een contract dat de ontwikkeling en de invoering van een applicatie beoogt voor logistiek beheer en personeelsbeheer. Deze standaardsoftware geldt voor alle politiezones. De contractverlenging werd afgesloten met de firma CSC, volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Voor 2003 gaat het om een bedrag van 2.049.044 euro, exclusief BTW. (*) dossier nr. DMA 2002 R3 674