23 jan 2004 13:00

Consultants - FAVV

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad de verlenging goed van de externe consultants van de vzw ACSA-CDV (Association centrale de la Santé animale - Centrale Dierengezondheidsvereniging) na de overname door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad de verlenging goed van de externe consultants van de vzw ACSA-CDV (Association centrale de la Santé animale - Centrale Dierengezondheidsvereniging) na de overname door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het gaat meer bepaald om het gunnen van: - een opdracht van 100 mandagen, volgens de onderhandelingsprocedure, aan de firma Cétia te Charleroi, voor hun consultant Jean-Marie Gilson, voor een totaal bedrag van 64.493 ¬; - een opdracht aan de firma WinIT te Enghien, volgens de onderhandelingsprocedure, van respectievelijk 220 mandagen, 120 mandagen en 220 mandagen voor hun consultants: Jean-Marc Vanbel, Bernd Margraf en Christophe Bourguignon, voor een totaal bedrag van 374.001,32 ¬; - een opdracht aan de firma Dolmen te Huizingen, volgens de onderhandelingsprocedure, van telkens 220 mandagen voor hun consultants Kristof Baeten, Emmanuel L'Ecluse, Quin Desmet, Nic Room, Jean-Michel Belly en Jean Mostrey, voor een totaal bedrag van 727.594,88 ¬.