23 mei 2008 13:42

Continuïteit van de ondernemingen

Ontwerp van amendement op het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Ontwerp van amendement op het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen een ontwerp van amendement goedgekeurd op het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen.

Het ontwerp van amendement breidt de toepassing van de wet uit tot de landbouwvennootschappen en burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, met uitzondering van de vrije beroepen wegens hun bijzondere regels op het vlak van deontologie en de aansprakelijkheid. Burgerlijke vennootschappen vallen voortaan ook onder de bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel.

Het ontwerp versoepelt de voorwaarden om een procedure van gerechtelijke reorganisatie te openen met als tegengewicht meer garanties om eventueel misbruik tegen te gaan. Het bevat ook andere incentives om overeenkomsten met schuldeisers te eisen. 

Er komt een bijkomende mogelijkheid om termijnen te verlengen voor de opschorting en de uitvoering van het reorganisatieplan onder duidelijke voorwaarden en toezicht van de rechter. Daarnaast zijn er extra evenwichten voorzien tussen ondernemingen in moeilijkheden en hun schuldeisers.

Het ontwerp benadrukt de rentabiliteit van de onderneming in moeilijkheden en het behoud van de lopende contracten van de schuldenaar. Daarnaast versterkt het de kredietposite van de schuldenaar.  

De administratieve lasten voor ondernemingen worden verder afgebouwd door een aantal publicatieverplichtingen te schrappen.

Bij de overdracht van een onderneming in moeilijkheden:

  • behouden de werknemers hun rechten
  • kunnen de ovenemer, overdrager en de werknemersvertegenwoordigers bij collectief akkoord wijzigingen aanbrengen aan de arbeidsvoorwaarden
  • kunnen de overnemer en de individuele werknemer bij individueel akkoord wijzigingen aanbrengen aan de individuele arbeidsovereenkomsten
  • heeft de overnemer de vrije keuze van werknemers die hij wenst over te nemen gebaseerd op technische, economische en organisatorische redenen zonder discriminatie (van bijvoorbeeld vakbondsafgevaardigen)
  • de arbeidsrechtbank kan de overname homologeren, waardoor rechtszekerheid wordt gecreëerd voor alle partijen
  • de sociale partners werken deze principes verder uit in het kader van het sociaal overleg binnen de NAR, en mogen afwijken van dit raamakkoord.

Het ontwerp van amendement wordt bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend