23 mei 2008 13:42

Ministerraad van 23 mei 2008 - tweede deel

De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 mei 2008 in de Wetstraat 51 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 mei 2008 in de Wetstraat 51 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Na de ministerraad gaven de eerste minister en de vice-eersteministers een persconferentie over het socio-economische beleid dat ze willen voeren. De krachtlijnen ervan vindt u in het persbericht  sociaal-economisch beleid van de federale regering.