23 mei 2008 13:42

Kinderbijslag voor zelfstandigen

Schorsing van het recht op kinderbijslag voor zelfstandigen versoepeld

Schorsing van het recht op kinderbijslag voor zelfstandigen versoepeld

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de schorsing  van kinderbijslag versoepelt, wanneer de zelfstandige zijn sociale bijdragen niet betaalt. Als een zelfstandige die niet betaalt, kunnen de kinderen jonger dan 18 jaar toch kinderbijslag blijven genieten. 

De ministerraad keurde het ontwerp van kb tot wijziging van art. 36 van het kb van 8 april 1976 houdende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen goed.