23 mei 2008 13:42

Privé ziekteverzekeringen

Wijziging van de wet van 20 juli 2007 inzake privé ziekteverzekeringen

Wijziging van de wet van 20 juli 2007 inzake privé ziekteverzekeringen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd dat de wet van 20 juli 2007 inzake de privé ziekteverzekeringen wijzigt. Het lost een aantal praktische problemen op en verduidelijkt de interpretatie van de wet.

Er zijn drie belangrijke wijzigingen:

  • de datum waarop de wet van 20 juli 2007 voor de bestaande overeenkomsten in werking treedt: de wet  treedt in werking op 1 juli 2007. Ze is van toepassing op de nieuwe ziekteverzekeringen en ook op die die voor 1 juli 2007 zijn aangegaan. Er geldt een overgangsperiode van twee jaar vanaf 1 juli 2007 voor de bestaande beroepsgebonden ziekteovereenkomsten en de andere overeenkomsten.  
  • het onderscheid collectieve en individuele ziekteverzekeringen: De hospitalisatieverzekeringen die een bank voor haar klant afsluit zijn onderworpen aan de regels voor individuele overeenkomsten.  
  • de overgangsregeling voor chronisch zieken en personen met een handicap: De wet van 20 juli 2007 gaf chronisch zieken en personen met een handicap recht op de ziektekostenverzekering, met uitsluiting van de kosten die verband houden met de chronische ziekte of de handicap. Ze kunnen dat recht laten gelden van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010.

Rol van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg en de Commisie voor het bank, financie- en assurantiewezen (CBFA)

De ministerraad heeft de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de opdracht gegeven om de rol te verduidelijken die de wet aan het Federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg en de CBFA heeft toevertrouwd.

Ten slotte zal het Federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg tegen 2008 een studie uitvoeren om het kader vast te stellen van de representatieve en objectieve parameters waarvan sprake is in de wet.

(*) voorontwerp van wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.