23 mei 2008 13:42

Gewaarborgd minimumpensioen

Gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers 2% hoger vanaf 1 juli 2008

Gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers 2% hoger vanaf 1 juli 2008

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de koopkracht moet verbeteren door het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers vanaf 1 juli 2008 te verhogen. Het voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena voert de beslissing uit die de ministerraad op 29 februari 2008 had genomen, namelijk om vanaf juli 2008 de minimumpensioenen van werknemers en zelfstandigen met 2% te verhogen. 

 Vanaf 1 juli 2008 bedragen de minimumpensioenen:

 

 

 

Alleenstaanden Gezinnen 
werknemers 956,48 euro 1195,22 euro
zelfstandigen 846,88 euro 1125,59 euro

Het ontwerp voert de verhoging in door de wet van 29 februari 1980 met de budgettaire voorstellen 1979-1980 te wijzigen. De programmawet die nu in het parlement wordt besproken, voert de verhoging voor de zelfstandigen in door de wijziging van de wet van 15 mei 1984.  

De ministerraad heeft ook een tweede ontwerp goedgekeurd dat het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen die op 1 juli een verhoging krijgen, uitsluit van de geplande verhoging op 1 september 2008. Op die datum worden de pensioenen die ingingen tussen 1 januari 1988 en 1 januari 2003 verhoogd. 

(*°) ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden.