23 mei 2008 13:42

Project 600

Financiering van project 600 voor de opleiding van verpleegsters

Financiering van project 600 voor de opleiding van verpleegsters

De ministerraad heeft zijn akoord gegeven om project 600 voor het schooljaar 2008-2009 weer te lanceren voor de privé en de openbare sector. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet geeft de personeelsleden van de gezondheidssectoren die nog geen diploma verpleegkundige hebben, de kans het te behalen met behoud van hun loon.

Het project werd in 2000 in het kader van het non-profit akkoord 2000-2005 gestart met de bedoeling om een antwoord te bieden op het probleem van het tekort aan verpleegkundigen.

Het Sociale Maribel Fonds RSZPPO zal met het restant van de niet recurrente middelen, 11.145.924,24 euro, en de teruggevorderde middelen van 2004 de 163 nieuwe plaatsen van project 600 financieren voor de publieke sector in 2008-2009.

De financiering van de vervangende tewerkstelling voor de nieuwe kandidaat-verpleegkundigen in 2009-2010 zal bij de begrotingsopmaak 2009 worden bekeken.

De ministerraad gaf ook zijn akkoord om 200 nieuwe plaatsen in de privé sector voor een opleiding van drie jaar te openen. Daarvoor is een financiering van 19.444.770,33 euro uitgetrokken over vier jaar waarbij nog de selectiekosten komen van 100.000 euro.
 
Het Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten (IFG) heeft voorgesteld om de aanvang van het schooljaar te prefinancieren met reserves van bestaande engagementen. Een deel van de kosten wordt gefinancierd met niet gebruikte middelen 2007-2008 van het luik jongeren-generatiepact, van het project veiligheid in de ziekenhuizen en personeel pediatrie, voor 6.914.600 euro, en de rest met middelen van het IFG, voor 624.451,98 euro. 

De regering heeft het IFG en het Sociaal Maribel Fonds gevraagd om samen na te denken over mogelijke financieringen voor de andere schooljaren en voor de structurele verderzetting van het project 600 in 2009-2011. De ministerraad zal die dan tijdens de begrotingsopmaak 2009 evalueren.