23 mei 2008 13:42

Prijzenobservatorium

Oprichting van een wetenschappelijk comité voor de observatie en de analyse van prijzen

Oprichting van een wetenschappelijk comité voor de observatie en de analyse van prijzen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een raadgevend instrument opricht voor prijsobservatie en -analyse. Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne stelde het ontwerp voor.

Het onafhankelijk comité moet de regering nauwkeurige informatie verschaffen over de marktsituatie en de prijsontwikkeling zodat ze haar beleid voor de vrijwaring van de concurrentie en de transparantie kan uitstippelen. Het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse zal bestaan uit professoren en vertegenwoordigers van de Nationale Bank van België, het Federaal planbureau en de Centrale raad voor het bedrijfsleven.

Het comité zal de informatie structureren die beschikbaar is bij de nationale instellingen en bronnen en FOD Economie bijstaan in zijn nieuwe opdracht voor de prijsanalyse die hij in naam van het Instituut van de nationale rekeningen zal uitvoeren.

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.