23 mei 2008 13:42

Inkomensgarantie voor ouderen

Inkomensgarantie voor ouderen 2% hoger vanaf 1 juli 2008

Inkomensgarantie voor ouderen 2% hoger vanaf 1 juli 2008

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de koopkracht moet verbeteren door de inkomensgarantie voor ouderen te verhogen. Het voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena verhoogt die met 2% vanaf 1 juli 2008. Daarmee wordt het basisbedrag 574,03 euro en het verhoogde bedrag 861,04 euro.

De inkomensgarantie voor ouderen geeft mensen die ouder zijn dan 64 jaar en die weinig inkomsten hebben een financiële tegemoetkoming. Ongeveer 79.000 personen hebben er recht op.

Het ontwerp kreeg een positief advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen.