23 mei 2008 13:42

Moederschapshulp voor zelfstandigen

Verlenging van de termijn om moederschapshulp aan te vragen

Verlenging van de termijn om moederschapshulp aan te vragen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de termijn verlengt waarin vrouwelijke zelfstandigen een aanvraag voor moederschapshulp kunnen indienen. Het voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Werk Joëlle Milquet geeft de zelfstandigen de kans om hun aanvraag tot 15 weken na de bavallingsdatum in te dienen. 

Zelfstandigen die na hun bevallingsrust opnieuw aan de slag gaan kunnen gratis 105 dienstencheques ter waarde van 6,70 euro bekomen. Daarmee kunnen ze via een erkende organisatie hulp bij huishoudelijke taken betalen zoals schoonmaken, wassen, strijken en boodschappen doen.