23 mei 2008 13:42

Toegelaten activiteit van gepensionneerden

Toegelaten activiteit van gepensionneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren verhoogd

Toegelaten activiteit van gepensionneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren verhoogd

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de toegelaten activiteit van gepensionneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren verhoogt. 

Het voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle  verhoogt de toegelaten maximale inkomsten uit een activiteit met 25% voor personen die een rust- en een overlevingspensioen genieten en die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt tot:

  • werknemer  zonder persoon ten laste: 21.436,50 euro
  • werknemer met persoon ten laste: 26.075 euro
  • zelfstandige zonder persoon ten laste: 17.149,19 euro
  • zelfstandige met persoon ten laste 20.859,97 euro

Voor personen die enkel een overlevingspensioen genieten voor ze de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt is een verhoging met 8% toegestaan tot:

  • werknemer zonder persoon ten laste: 17.280 euro
  • werknemer met persoon ten laste: 21.600 euro
  • zelfstandige zonder persoon ten laste: 13.824 euro
  • zelfstandige met persoon ten laste: 17.280 euro