23 mei 2008 13:42

Verlening van Europese octrooien

Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van Londen

Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van Londen

De ministerraad heeft ingestemd met een voorontwerp van wet voor de goedkeuring van het Verdag inzake de toepassing van art. 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (protocol van Londen, 17 oktober 2000). Hij stemde ook in met het voorontwerp van wet houdende tenuitvoerlegging van dat Verdrag. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne legden de twee voorontwerpen voor.

Met het protocol van Londen willen de lidstaten van de Europese octrooiorganisatie de kosten van de octrooien verminderen. De hoge kosten zijn voornamelijk het gevolg van het grote aantal vertalingen dat nodig is. Daardoor hebben Europese KMO's minder gemakkelijk toegang tot het Europese octrooisysteem, wat de bescherming van innovatie binnen Europa afremt. 

Het protocol kent daarom onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen toe van de vereiste om te vertalen. Tot nu toe kon elke lidstaat vragen om een octrooi naar een van zijn nationale talen te laten vertalen om het octrooi te kunnen valideren. Als België het verdrag ratificeert, is dat niet meer nodig.   

Het voorontwerp met de uitvoering van het verdrag wijzigt twee wetten, die de validatie van de Europese octrooien in België en hun gevolgen regelen:

  • de wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake de indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van die aanvragen en van de Europese octooien in België.
  • de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien.