23 mei 2008 13:42

Structurele versterking van de algemene directie mededinging

Toekenning van bijkomende kredieten voor de aanwerving van nieuwe personeelsleden bij de algemene directie mededinging

Toekenning van bijkomende kredieten voor de aanwerving van nieuwe personeelsleden bij de algemene directie mededinging

De ministerraad ging principieel akkoord met het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne om de bevoegde instellingen voor mededinging binnen FOD Economie structureel te versterken. 

Om optimaal te kunnen functioneren heeft de Algemene directie voor de mededinging 50 personeeleden nodig van niveau A. Nu zijn er slechts 25 (in voltijdse equivalenten) en twee bijkomende attachés worden binnenkort aangeworven.

In het actieplan 2008 is de aanwerving van twee adjunct-auditeurs voor de auditoraat van de raad van de mededinging gepland. De overige personeelsleden worden aangetrokken via interne mobiliteit bij FOD Economie.