04 okt 2013 16:30

Contracten duurzame stad 2013

De ministerraad gaat akkoord met de contracten Duurzame Stad 2013 tussen de federale overheid en 17 steden en gemeenten in het kader van het programma Grootstedenbeleid.

17 steden en gemeenten kunnen via stadscontracten, afgesloten met de federale staat, projecten ontwikkelen om de levensomstandigheden in de stedelijke wijken in moeilijkheden, te verbeteren. Op basis van de financiering die de ministerraad op 14 juni 2013 heeft toegekend, hebben de steden en gemeenten het programma vastgelegd dat ze voornamelijk op het vlak van de sociale cohesie willen ontwikkelen. Ze kunnen worden getekend door de leden van het  Interministerieel Comité Grote Steden en worden aangenomen door de gemeenteraden.