09 nov 2001 16:00

Controle van gedetineerden en maatregelen ten voordele van de slachtof
fers