13 jan 2006 16:00

Conventie België - Russische federatie

Instemming met de consulaire conventie

Instemming met de consulaire conventie

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, die instemt met de consulaire bilaterale conventie tussen België en de Russische Federatie. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken. De overeenkomst werd getekend in Moskou op 22 december 2004. Ze zal in de toekomst de bestaande bilaterale consulaire conventie tussen België en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken van 12 juli 1972 vervangen. De overeenkomst legt de rechten en plichten van de consulaire ambtenaren in beide landen vast en bepaalt welke consulaire dienstverlening men landgenoten kan aanbieden. Na de inwerkingtreding van de overeenkomst, die zal gebeuren door de uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden, zullen de Consuls van beide landen een nog betere dienstverlening kunnen bieden aan hun landgenoten.