12 feb 2010 10:47

Coperfin 2010 - Fase A

Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën

Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën

De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders en staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën Bernard Clerfayt voorstelden over de vordering van Coperfin. Coperfin is het moderniseringsplan voor de FOD Financiën op het vlak van ICT, human resources, veranderingsbeheer, logistiek en wetgeving.

De ministerraad vindt dat de projecten in overeenstemming zijn met zijn beleid en heeft zijn toestemming gegeven om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de onderhandelingen op te starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen.

De Coperfinprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICT-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van de FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren. Een beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minfin.fgov.be.