07 nov 2003 16:00

Coperfin-plan

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de verwezenlijking van alle overheidsopdrachten inzake informatica, die moeten bijdragen tot de modernisering van de FOD Financiën.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de verwezenlijking van alle overheidsopdrachten inzake informatica, die moeten bijdragen tot de modernisering van de FOD Financiën.

Die opdrachten (*) hebben betrekking op: - de infrastructuur, waarvan de uitwerking meestal over meerdere jaren gespreid is; - de toepassingen, door een beroep te doen op externe firma's, die als opdracht hebben een voorafgaande studie uit te voeren en aangepaste technische oplossingen aan te reiken. (*) in het kader van het "ICT-vijfjarenplan realisatie Coperfin - jaar 2003"