20 sep 2002 17:00

Copernicus concretiseert nieuwe managementscultuur met Stafdiensten en onafhankelijke controle met dienst "Interne Audit"

De Ministerraad keurde, na gunstig advies van de Raad van State, de KB's goed betreffende de aanduiding en uitoefening van staffuncties en de installatie van een interne audit in de federale overheidsdiensten. De invoering hiervan kadert volledig in een nieuwe managementcultuur die op dit ogenblik wordt geconcretiseerd binnen de Copernicushervorming. Het principe is dat de beslissingnemers binnen de federale overheidsdiensten opnieuw de verantwoordelijkheid krijgen om hun organisatie te managen.

De Ministerraad keurde, na gunstig advies van de Raad van State, de KB's goed betreffende de aanduiding en uitoefening van staffuncties en de installatie van een interne audit in de federale overheidsdiensten. De invoering hiervan kadert volledig in een nieuwe managementcultuur die op dit ogenblik wordt geconcretiseerd binnen de Copernicushervorming. Het principe is dat de beslissingnemers binnen de federale overheidsdiensten opnieuw de verantwoordelijkheid krijgen om hun organisatie te managen.

Mandaten voor staffuncties Het nieuwe management van de federale overheidsdiensten staat of valt met goed uitgebouwde stafdiensten. Stafdiensten staan in voor de dagelijkse werking inzake geldmiddelen, mensen en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Vandaar dat in elke federale overheidsdienst de volgende basisstafdiensten worden uitgebouwd: "Budget & Beheerscontrole", "Personeel & Organisatie" en "Informatie- en communicatietechnologie". De directeurs van deze stafdiensten zullen door de voorzitter van de betreffende FOD worden aangeduid nadat zij via een selectieprocedure verkozen werden. Ze krijgen een mandaat van zes jaar. Oprichting Interne Audit Naast deze stafdiensten wordt nu ook het groen licht gegeven voor de oprichting van de stafdienst "Interne Audit". Deze onafhankelijke dienst maakt deel uit van het interne controlesysteem van elke FOD waarvan de krachtlijnen eerder al door de Ministerraad werden goedgekeurd. Elke FOD beschikt over een grotere vrijheid om de eigen begroting en het beleid in te vullen en dus ook over meer verantwoordelijkheid. Met de "Interne Audit" wordt nagegaan of de voorzitter zijn begroting en middelen volgens de vooropgestelde procedures en met de nodige efficiëntie heeft uitgevoerd. De onafhankelijkheid van de "Interne Audit" wordt gewaarborgd door het toekijken van het "Auditcomité". Leden van beide organen worden via selectieprocedures aangesteld die niet via de voorzitter van het directiecomité lopen. Bij de opstelling van het ontwerp voor de stafdienst werd eveneens rekening gehouden met het internationaal normenkader van het I.I.a. (Institute of Internal Auditors). Het invoeren van mandaten voor de staffuncties en van de 'Interne audit' maken deel uit van het creëren van een nieuwe managementcultuur, één van de vier basisprincipes van de Copernicushervorming. De andere drie principes zijn: een nieuwe HR-visie, een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe manier van werken (herbekijken van de processen). Meer informatie omtrent de Copernicushervorming op www.copernic-us.be.