20 dec 2002 16:00

Copernicushervorming

De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst.

De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst.

De Copernicushervorming streeft naar een grotere responsabilisering van de leidinggevenden en een beter beheer van de human resources. De invoering van de personeelsplannen die de planning en de inschatting van de personeelsbehoeften bevatten om de doelstellingen van een federale overheidsdienst (FOD) te bereiken is daar een uitstekend voorbeeld van. Het ontwerp van koninklijk besluit moet de FOD's in staat stellen hun personeelsplan op te stellen, met een nauwkeurige bepaling van : - het begrip « personeelsplan »; - de procedure voor het opstellen van het plan. Meer informatie over de Copernicushervorming vindt u op de site www.copernic-us.be (*) van 7 november 2000