20 mrt 2020 18:25

Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers nu online

Vandaag heeft de federale regering enkele maatregelen genomen om werkgevers te helpen om de moeilijke periode van de corona-epidemie te overbruggen.

Uitstel van betaling

De belangrijkste maatregel is zeker het uitstel van betaling van aan de RSZ verschuldigde sommen, waarbij ondernemingen de sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal nog kunnen betalen tot 15 december 2020.

De sectoren horeca, recreatie, cultuur, feestelijkheden en sport, en handelszaken en winkels die getroffen zijn door een verplichte sluiting, hebben automatisch recht op het uitstel. Ondernemingen die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel kunnen verkrijgen op basis van een verklaring op eer.

Afbetalingsplannen

Daarnaast kunnen werkgevers die betalingsmoeilijkheden ondervinden door de coronacrisis een afbetalingsplan aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. Met zo’n plan kan een werkgever zijn maandelijkse afbetalingen spreiden, met een maximum van 24 maanden.

Meer informatie

Alle informatie over deze maatregelen, en ook het aanvraagformulier om betalingsuitstel te verkrijgen, is te vinden op de RSZ-website: https://rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers

De RSZ heeft daarnaast een gratis nummer in het leven geroepen voor werkgevers die vragen hebben over deze maatregelen: 0800/300.20.