11 sep 2015 15:16

Correctie van de inplantingsplannen van vier gebouwen van de Staat die overgedragen werden naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de koninklijke besluiten van 27 december 2004, 24 augustus 2005 en 27 april 2007 wijzigt die de eigendomsoverdracht regelen van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones.

Het ontwerp van koninklijk besluit moet een aantal foutieve inplantingsplannen corrigeren voor vier gebouwen van de rijkswacht. Die gebouwen werden overgedragen als gevolg van de politiehervorming en zijn op dit ogenblik het voorwerp van een verkoop:

  • Kapellen - Streepstraat,20
  • Vorselaar - Nieuwstraat, 14
  • Yvoir - rue du Maka, 5
  • Sint-Lambrechts-Woluwe - David Van Beverstraat, 4