11 dec 2020 15:34

Covid-19: collectieve uitoefening van de eredienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van ministerieel besluit goed over de collectieve uitoefening van de eredienst tijdens de Covid-19-gezondheidscrisis.

Het ontwerp bepaalt dat er maximum vijftien mensen aanwezig mogen zijn bij de volgende activiteiten:

  • burgerlijke huwelijken
  • begrafenissen en crematies, zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam
  • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging

Tijdens deze activiteiten moet de afstand gegarandeerd blijven en moeten de hygiëneregels worden nageleefd. Het ontwerp van ministerieel besluit treedt in werking op 12 december en is van toepassing tot en met 15 januari 2021.

Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken